เส้นผ่านศูนย์กลางของอลูมินาผสมน้ำตาล F012

เส้นผ่านศูนย์กลางของอลูมินาผสมน้ำตาล F012?

Brown Fused Aluminaถูกหลอมด้วยไฟฟ้าในเตาอาร์คจากส่วนผสมบอกไซต์ โค้กเป็นวัตถุดิบหลักที่อุณหภูมิสูง

{% ALT_TEXT%}
อลูมินาผสมสีน้ำตาล F012

เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก 2.0-1.7 มม. และ PSD (การกระจายขนาดอนุภาค) มีดังนี้:

+2.8 มม. 0 +2.0mm ≤20% +1.7mm ≥45% +1.7มม.+1.4มม. ≥70% -1.18mm ≤3%

Send your message to us:

Scroll to Top