ความแตกต่างระหว่างอลูมินาผสมสีขาวและอลูมินาผสมสีน้ำตาล

ความแตกต่างระหว่างอลูมินาผสมสีขาวและอลูมินาผสมสีน้ำตาล :

รายการ วัตถุดิบ          สี      Al2O3%          ความหนาแน่นของก้อน
อลูมินาผสมสีขาว อะลูมิเนียมออกไซด์          สีขาว      99.5% นาที       1.75-1.95g/cm3
อลูมินาผสมสีน้ำตาล         อะลูมิเนียม         สีน้ำตาล        95.0% นาที        1.53-1.99g/cm3

Send your message to us:

Scroll to Top